1 Prosjektarbeid

Innledning

Sørlandsporten Teknolognettverk er en bedriftsklynge øst i Agder. Den består av små og mellom store bedrifter inne flere bransjer. Flere har produkter og tjenester som selges over hele verden. Visjonen er å utvikle ideer, mennesker og bedriftene i klyngen under mottoet: Vi samarbeider når vi kan og konkurrerer når vi må. Prosjektarbeid er en viktig […]

Prosjektbegrepet

Prosjekt er en definert oppgave som gjøres for å oppnå et bestemt mål, som oftest innenfor en planlagt tids- og ressursramme. Betegnelsen brukes om aktiviteter helt fra enkle «hjemme-prosjekter» til f.eks. utvikling, prosjektering, bygging, utplassering og driftssetting av komplekse konstruksjoner i verdensrommet. Ønsker du å sjekke om den oppgaven du skal i gang med er et prosjekt […]

Prosjekttyper

Det finnes flere typer prosjekter og derfor også flere typer gjennomføringsstrategier. Selv om arbeidsmåten i prosjekter ligner hverandre, vil du angripe arbeidet noe forskjellig  om du skal delta på en internasjonal salgsmesse, bidra i et forskningsprosjekt, lede en festival, lede et byggeprosjekt, lede 5 medarbeidere eller over 100 medarbeidere med stor forskjell i erfaring og […]

Vil du prøve DONE!-app?
Trykk her for å få tilgang!
G-T2V2K8XSH9