«Et prosjekt er en oppgave som vi ønsker å gjøre sammen med andre for å nå et bestemt mål innen en bestemt tid og med en begrenset sum penger eller innsats.»

  • En aktivitet er en arbeidsoppgave som jeg må gjennomføre for å komme i mål
  • Prosjekter gjennomføres i tre faser:
    • Forberedelser
    • Gjennomføring
    • Avslutning
  • Prosjekter er forskjellige og krever ulik bruk av metoder til planlegging og gjennomføring
Vil du prøve DONE!-app?
Trykk her for å få tilgang!
G-T2V2K8XSH9